Történetünk

A Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola Szolnok városában működő, bejáró jellegű, gyógypedagógiai intézmény.


Iskolánk történetének legfontosabb eseményei:


 • Szolnokon az értelmi fogyatékosok oktatása 1947 őszén a Sípos téri Általános Iskolában kezdődött, az általános iskola mellett önálló gyógypedagógiai osztályok beindításával.
 • 1961-ben a Szolnok Városi Tanács a gyógypedagógiai osztályokból kisegítő iskolát hozott létre.
 • A tanulólétszám növekedése, és az épület folyamatosan romló állapota megkívánta, hogy az iskola végleges épületet kapjon.
 • 1979 őszére megépült egy modern, a gyógypedagógiai nevelés-oktatás célját kiszolgáló iskola – a Liget Úti Általános Iskola.
 • Az intézmény az enyhe fokban sérült gyermekek nevelését-oktatását látta el.
 • 1980-1998-ig az iskola alapfeladatai közé tartozott a város logopédiai ellátása is.
 • 1987-től – a szülők igényéhez igazodva – foglalkoztató tagozatot indítottunk a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére.
 • 1996-tól 10 osztályos iskolaként működtünk.
 • A 2000/2001. tanévben beindítottuk az autisztikus spektrumban élő tanulók ellátását szolgáló csoportot.
 • A 2004/2005-ös tanévtől kezdve felmenő rendszerben bevezetésre került az   iskolaotthonos oktatás a tanulásban akadályozott tagozat 1-4. évfolyamán.
 • A 2007/2008-as tanévtől az értelmileg akadályozott tagozat a 11-12. évfolyammal bővült.
 • A 2008/2009-as tanévtől intézményünk EGYMI-ként működik.
 • A 2009/2010-es tanévben elkezdődött a fejlesztő iskolai oktatás.
 • A 2009/2010-es tanévben bevezettük a kompetencia alapú oktatást.
 • A 2011/2012-es tanévben ünnepélyes programsorozattal emlékeztünk meg iskolánk ötven éves évfordulójáról.
 • 2013. január 01-től intézményünk állami fenntartásba került.
 • A 2014/2015-ös tanévtől kifutó rendszerben megszűnik a tanulásban akadályozott tanulók előkészítő speciális szakiskolai oktatása.
 • A 2016/2017-es tanévben 55 programmal ünnepeltük meg iskolánk 55. évfordulóját.
 • 2017. szeptember 01-től alapfeladatunk óvodai ellátással bővült.
 • 2019. október 02-án hivatalosan átadásra került az Autizmus Centrum.
 • 2020. szeptember 01-től az Autizmus Centrum tagintézményként működik.

Intézményünk adatai

Az intézményt a Szolnok Városi Tanács alapította, 1961. évben, a 154/1961. (X.26.) számú határozatával.


Neve: Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola


Hivatalos rövid név: Liget Úti EGYMI

Intézményünk fenntartója: Szolnoki Tankerületi Központ
Intézményünk vezetősége

Intézményvezető

   Dr. Kovácsné Okler Edit

        Telefon: 20/344-0590

        E-mail: igazgato@liget-szolnok.edu.hu

 

Intézményvezető helyettesek

   Deák Katalin

        Telefon: 20/425-4422

        E-mail: deak.katalin@liget-szolnok.edu.hu

   Hajnal Ferenc

        Telefon: 20/425-4999

        E-mail: hajnal.ferenc@liget-szolnok.edu.hu

 

Utazótanári Intézményegység vezetője

   Nagyfejeő Mihályné Gyöngy Judit

        Telefon: 20/425-3920

        E-mail: nagyfejeo.mihalyne.gyongy.judit@liget-szolnok.edu.hu

 

Autizmus Centrum tagintézmény vezetője

   Bóka Barbara

        Telefon: 20/394-0341

        E-mail: boka.barbara@liget-szolnok.edu.hu

Alapítványunk

„Az Értelmes Életért" alapítványt 1991–ben alapították a szolnoki Liget Úti Általános Iskola tanárai.

Célja

Az iskolában tanuló értelmi fogyatékos, autista, súlyosan - halmozottan fogyatékos tanulók és családjaik segítése, hogy minél teljesebb és emberhez méltóbb életet élhessenek.Mindezt az emberi méltóság és önrendelkezési jog tiszteletben tartása mellett igyekszünk megtenni.

Az Értelmes Életért Alapítvány logója
Alapelvünk

Sokoldalú igény szerint - érdekükben és értük- cselekvő szolgáltatások biztosítása.

Főbb tevékenységeink
 • A tanulók tanítási - tanulási folyamatát segítő tárgyi eszközök beszerzése.
 • A tanulók egyéni és közösségi aktivitásának segítése szabadidős programokon keresztül.
 • A tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének segítése.
 • Tanulóin környezet tudatos nevelésének támogatása.
 • Tehetséggondozás.
 • Szülő segítő program működtetése, amelyen keresztül segítséget nyújtunk a szülőknek, a megnövekedett terhek cipelésében, mentálhigiénés foglalkozások keretében.
 • A tanulók rendszeres téli-, nyári táboroztatásának segítése.
 • Tanulóink részére helyi sportolási lehetőségek biztosítása, sportversenyekre való felkészülések és utaztatás támogatása.
 • Élményterápiás programok biztosítása.
 • Híd program, melynek célja szervezett integrált szabadidős programokon keresztül a sérült tanulóink sikeres társadalmi integrációjának elősegítése, kortárs segítők bevonásával.
Adatok
Név: "Az Értelmes Életért" alapítvány

Elnök: Helmeczi Péterné

Cím: 5000 Szolnok, Liget utca 10.

Adószám: 19219914-1-16


Felajánlásaikat hálásan köszönjük mindazon támogatóinknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunknak utalták! Ez az összeg 2019-ben 420.480 Ft volt. Az összeg felhasználását, az "Alapító okirat"-ban megjelölt tevékenységekre fordítjuk.

Lengyel testvériskolánk

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

Ropczyce

 

2009 októberében indult az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” című pályázati projekt. A partneri együttműködésen alapuló nemzetközi, a környezeti nevelés területén megvalósuló tapasztalatcsere lehetőségét teremtett a lengyel partnerintézményben és iskolánkban megvalósuló környezeti nevelés kölcsönös megismerésére.

A szakmai munka mellett nagy hangsúlyt fektettünk a két ország kultúrájának kölcsönös megismerésére, személyes kapcsolatok, barátságok kialakítására a két intézmény tanulói és pedagógusai között.

Az utazások során szoros emberi, és szakmai összhang alakult ki az iskoláink tanulói, és pedagógusai között is. Ezért együttes elhatározással arra a következtetésre jutottunk, hogy ezt a kapcsolatot fontos fenntartani.

A nagyobb programok mellett folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, megbeszéljük a fontos eseményeket. Iskolánk jubileumi gáláin a lengyel iskola tanulói is felléptek zenés, táncos műsorszámmal.

Szerencsére 2011-ben a lengyel iskola nyert pályázatot, így anyagi problémák sem állhattak utunkba, hogy 2012-ben ismét létrejöhessenek a csereprogramok, melynek ez esetben a szakiskolai képzés megismerése adtak szakmai keretet.

A következő években is rendszeresek voltak a találkozásaink, amelyek elsősorban a két intézményvezetőinek, pedagógusainak szakmai tapasztalatcseréjét jelentette.

Több alkalommal meghívást kaptunk konferenciánkra, ahol bemutathattuk az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, illetve az iskolánk által szervezett konferenciákon mi is megismerhettük a lengyel testvériskola működését.

Vissza az oldal tetejére