Diákönkormányzat

Célunk a diákönkormányzat hagyományait továbbra is őrizni, színesíteni. Szeretnénk az osztályképviselőkből álló DÖK tagokkal jól működő, összetartó csapatot alkotni. Diákönkormányzati gyűléseinken az aktuális kérdéseket vitatjuk meg és felkészülünk az esedékes programok megtervezésére, megszervezésére és zökkenőmentes lebonyolítására.

Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A diákok javaslatai alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Házirendünket minden tanév elején véleményezzük, szorgalmazzuk annak betartását és betartatását.

A diákönkormányzat céljai
 • Tanulóink bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe
 • DÖK küldöttek szerepének erősítése
 • Véleményalkotás segítése minden olyan témában, ami az iskola diákságát érinti
 • Tartalmas szabadidős programok szervezése, lebonyolítása; a tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
A diákönkormányzat feladatai
 • Papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal
 • PET palack gyűjtése
 • Szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül folyamatosan
 • DÖK-gyűlés tartása
 • Kijelölni a DÖK tisztségviselőket
 • Megemlékezés jeles napjainkról
 • A diákok érdekeinek és jogainak képviselete
 • A diákokat érintő hírek, információk közvetítése
 • Programszervezés (szabadidős, kulturális, kirándulás, stb.)
 • Az aktuális események közzététele a faliújságon
 • Iskolai rendezvények segítése
 • Folyosói szekrények tisztaságának, rendezettségének ellenőrzése
DÖK- gyűlés

A diákönkormányzati küldötteket év elején választják meg, minden osztályból 2 tanulót, akiknek a küldetése egy évre szól. A küldöttek ezek után összeülnek a DÖK-gyűlésen. A találkozók célja a rendezvények, versenyek értékelése és az aktuális programok előkészítése, megbeszélése. Mivel kiemelt célunk a tanulók bevonása az őket érintő döntésekbe, fontosnak tartom, hogy a küldöttek minden alkalommal kellő számban jelenjenek meg, s képviseljék osztálytársaikat.

Véleményalkotás, érdekérvényesítés

Tanulóinknak gondot jelent a gondolataik kifejezésre juttatása, sérült az önálló véleményalkotás képessége. Ennek következtében az érdekérvényesítés is csorbát szenved. Különböző játékos gyakorlatokkal, pozitív megerősítéssel szeretném segíteni ezeknek a képességeknek a fejlesztését, kibontakozását.

Fontos, hogy a tanulók véleményét ne csak meghallgassuk, építsük be a döntéshozatal folyamatába.  A több éve delegált tagok már valóban partnerek tudnak lenni a döntések előkészítésében.

Véleményalkotás, érdekérvényesítés
A kialakult egészségügyi helyzet miatt a testvérosztályok kapcsolatának erősítése és a külsős segítők bevonása ebben a tanévben az egészségvédelmi szempontok figyelembe vételével nem valósulhatnak meg.
Osztályok közötti pontozóverseny
Tagozatainkon folyamatosan működött a legtisztább, legjobb magatartású és legjobban tanuló osztály kategóriákban meghirdetett verseny. A tisztaságot az iskola vezetősége, a DMS pedagógus és a DÖK tagok ellenőrzik mindig változó időpontban. A pontozóversenyen legjobb eredményeket elért osztályait év végén jutalmazzuk.
Környezetvédelem, energiatakarékosság

Rendezvényeinket színes és változatos programokkal szeretnék örömtelivé tenni.  A hagyományos rendezvények és versenyek mellett tervezem iskola rádiónk szerepének bevonásával a diákság érdeklődési körének megfelelő témák színesítését.

Szabadidős programok

Diákönkormányzatunk a környezetvédelem, energiatakarékosság, újrahasznosítás területén szeretne jó példát mutatni tanulóinknak. Ennek érdekében került megszervezésre a papírgyűjtés, a PET palack gyűjtés,  a Föld világnapja (a végzős osztályokkal együttműködve).

Vissza az oldal tetejére