Értelmileg akadályozott tagozat

KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE - OKTATÁSA, 1-8. ÉVFOLYAM


Egyéni arculatunk legfőbb jellemzője hogy tanulóink sajátos nevelési igényűek, értelmükben akadályozottak. Biológiai, pszichológiai, szociológiai és szociális tulajdonságaik alapján különleges gondozást igényelnek.

Ezek indokai
 • az életkori sajátosságaik részleges módosulása
 • az iskolai tanuláshoz szükséges képességeik részleges kiesése
 • lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségük
 • az iskolában átadott ismeretek szűkebb köre

Mindezek sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszik szükségessé!

Céljaink
 • Komplex gyógypedagógiai nevelő – oktató munka megvalósításával a tanulóinknak – az önmagukhoz mért legmagasabb szintre juttatása.
 • Alakuljon ki tanulóink helyes értékrendje, önismerete, önértékelése, tudjanak szűkebb és tágabb környezetéért tenni, és be tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő társadalom életébe.
 • Tanulóink érezzék, hogy a társadalomnak, szüleiknek, szűkebb és tágabb környezetünknek fontosak, tevékenységükre, munkájukra számítanak.

 

A sikerélményt adó komplex gyógypedagógiai nevelés – oktatás, az egészséges életmódra, a munka megszerettetésére való törekvés végigkíséri tagozatunk minden szakaszát.

Olyan értéket közvetíteni, amelyek segítségével emberi mintát és használható tudást adunk, és a társadalomba való beilleszkedésüket segítjük.

Alapértékeink
 • a gyermekközpontúság, a sajátos gyermekszemlélet érvényesítése
 • a sokoldalú készség és képességfejlesztés
 • a szocializáció
 • a felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • a munkára nevelés és a társadalmi beilleszkedés elősegítése
 • felkészítés a segített életvitelre és családi életre
 • az egészséges életmódra nevelés
 • a nyitottság és korszerűség az oktató-nevelő munkában
 • a hagyományőrzés és hagyományteremtés az intézményben
Vissza az oldal tetejére