Eszközkölcsönző

A Liget Úti EGYMI célja, hogy a gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek nevelését, oktatását, fejlesztését minél eredményesebben valósítsa meg. Ennek érdekében a TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0011 kódszámú "a Liget Úti Iskola az inklúzió szolgálatában" című pályázat keretében speciális eszközkölcsönző rendszert alakított ki.

Az eszközkölcsönző segítségével olyan tárgyi feltételeket tudunk biztosítani a SNI speciális megsegítést igénylő gyermekek, szüleik illetve tanáraik számára, amelyek lehetővé teszik érintettek személyre szabott fejlesztését iskolai és otthoni körülmények között egyaránt.

Speciálisan összeállított eszköztárunk - a játszva tanuláson keresztül - a gyógypedagógiai munka hatékonyságát hivatott elősegíteni. Az eszközkölcsönző rendszer feladata a kölcsönzési lehetőség biztosításán túl a szakszerű használatot segítő tanácsadás. Gyógypedagógusaink széleskörű szakmai ismeretei naprakész információkkal, tanácsadással segítik az érdeklődőket.

Kölcsönzőnk lehetővé teszik a napi szintű, rendszeres fejlesztést azon tanköteles korú gyermekek számára is, akik hosszabb idejű kórházi/orvosi kezelést, magántanulói státusz stb. okból kifolyólag, részben vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a közösségi tanulási folyamatokban.

Eszközkölcsönző használata

Szolgáltatásainkat igénybe veheti bárki, aki gyógypedagógiai ellátást integrált vagy szegregált formában biztosító iskola pedagógusa, valamint az, aki az ellátott gyermekek hétköznapi nevelésében aktívan részt vesz (szülő, nevelőszülő) és a kölcsönzési szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

Kölcsönzési feltételek

Az egyszerre kölcsönözhető eszközök száma 3, melynek kölcsönzési ideje maximum 3 hónap. Azok a nagyértékű eszközök, amelyekből a kölcsönző 1 példánnyal rendelkezik, rövidebb ideig maradhatnak a kikölcsönzőnél.

Kölcsönözhető eszközök
Kölcsönözhető eszközök
Kölcsönözhető eszközök
Kölcsönözhető eszközök
Vissza az oldal tetejére