Gyermek- és ifjúságvédelem

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása olyan tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki szükségletek - szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem – és a jogok érvényesítésére való törekvés jellemez. Ez a munka a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől nagy fokú empátiát, szakértelmet igényel.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai intézményünkben
  • Az osztályfőnökök, szaktanárok segítésével, valamint a gyermekekkel és szülőkkel történő beszélgetés útján információt szerezni a tanulók esetleges problémás családi helyzetéről, netán veszélyeztetettségéről.

 

  • A segítséget igénylő eseteket jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak, ahol ha szükségesnek látják, családgondozót jelölnek ki a családnak életvitelük alakításában. Ha kell, a családot alapellátásban gondozzák, illetve javaslatot tehetnek a Gyámhivatalnak a gyermek védelembe vételére. Veszélyeztetettség esetén a kiskorút állami nevelésbe vehetik.

 

  • Esetkonferencián az iskola vezetése, a szülő és az osztályfőnök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős megbeszélik a kirívó tanulói fegyelemsértéseket. Szükség esetén bevonják a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és a családgondozót is az esetmegbeszélésbe.

 

  • A jogszabályok változásairól, az iskolai étkeztetés és az igazolatlan hiányzások kezeléséről a Gyermekvédelmi Műhely rendezvényein kapunk tájékoztatást a Városi Önkormányzattól. Ugyanitt továbbképzéseket szerveznek az iskolák gyermekvédelmi felelőseinek más, az iskolákat érintő témákról is.

 

  • Rendszeres a kapcsolat a Járási Gyámhivatallal is, ahol tárgyalásokon vesz részt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a gyermekek védelembe vételével kapcsolatban.

 

  • Az igazolatlan mulasztásokért járó következmények szigorodtak a 2013/2014-es tanévtől. Most már ténylegesen elveszítik azok a családok az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) három hónapra, amelyekből a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát. A három hónap felfüggesztés alatt nem hiányozhat 5 óránál többet a tanuló ahhoz, hogy újra pénzhez jussanak. Ellenkező esetben újabb három hónap felfüggesztés jön. A szülőt az iskola írásban figyelmezteti már az első alkalommal, hogy a gyermek igazolatlanul hiányzott. A 10 órát, illetve a 30 órát igazolatlanul mulasztó tanulók szüleit ismét írásban tájékoztatjuk, de már ezekről a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Gyámhivatal is jelzést kap, és családgondozó útján igyekszik megakadályozni a még több mulasztást. A fenti intézkedésnek köszönhetően jelentősen csökkent tanulóink igazolatlan hiányzása.

 

  • A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaidejében fogadja a segítséget kérő szülőket. Gyakran kérnek tanácsot iskolai, étkeztetéssel kapcsolatban, a különböző támogatási lehetőségekről, formákról és támogató szervezetekről, egyes hivatalok működéséről.
Vissza az oldal tetejére