Készségfejlesztő iskola
A készségfejlesztő iskola általános célkitűzései
 • Az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a későbbi rehabilitációs illetve védett munkahelyeken történő munkavégzés képességének elősegítésére.
 • Olyan egyszerű gyakorlati tevékenységek alapjainak elsajátíttatása, ami a rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható.
 • Felkészítés a családi körben is végezhető egyszerű betanulást igénylő munkafolyamat végzésére, ami a fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelőmunkában való részvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti elő.
 • Felkészítés arra, hogy irányítással egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatokat elvégezzen Támogatott Foglalkoztatás keretein belül.
 • Váljon alkalmassá a huzamosabb, kitartó munkavégzésre.
A képzés speciális sajátosságai
 • Minimális elméleti ismeretet igénylő tevékenység elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel történő elsajátíttatása.
 • Folyamatos szoktatás a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, figyelembe véve az értelmileg akadályozott személyiség tűrőképességét és az egyes sajátos nevelési igényű fiatalok egyéni terhelhetőségét.
 • Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése.
 • Az egyéni képességek figyelembe vételével történő differenciált fejlesztés.
 • A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú fejlesztés gyógypedagógus irányításával és a nevelőmunkát segítő szakember aktív részvételével.
 • Munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismeretek elsajátíttatása.
9-10. évfolyam

Előkészítő évfolyamok

Ezen a két évfolyamon a tanuló bővítve az általános iskolában megszerzett műveltségi és praktikus ismereteket felkészül a gyakorlati évfolyamok tevékenységeire. Megismerkedik az intézményben elsajátítható gyakorlati modulokkal.

11-12.évfolyam
Önálló életvezetésre felkészítés
Célja

Olyan készségek kialakítása, amelyek a mindennapi élet gyakorlati készségeinek használatával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonban vagy önálló lakrész birtokában, napköziben való foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi munkával, személyre szabott feltételekkel viszonylag önálló életet élni.

 

A készségfejlesztő speciális szakiskolában az OM által elfogadott szakképzési modulok alapján folyik a képzés.

A szakképzések megnevezése
 • Papírtermék készítő
 • Parkápoló
 • Számítástechnikai alapismeretek
 • Szövött tárgy  készítő
 • Háztartástan
 • Mézes kalács - sütő
 • Udvaros
A beszámolás rendje a szakmai ismeretek megszerzéséről

Gyakorlati vizsga modulonként történik. A követelmények elsajátításáról a képzési folyamat során megszerzett tudása alapján adnak számot a végzős tanulók a készségfejlesztő iskolai munkaközösség által összeállított vizsga és beszámoltatási tematika alapján. Szövés modul esetében a végzés évében a gyakorlati tevékenység során önállóan elkészített munkadarab minősége is beszámít az értékelésbe. A minősítést az oktató team végzi. Az értelmileg akadályozott tanuló korlátai miatt írásbeli és szóbeli elméleti vizsgát tenni nem képes, ezért csak gyakorlati vizsgát tesz.

A képzésről kiadott bizonyítvány
 • Az intézmény nevelőtestülete által elfogadott modulok és al-modulok eredményeit tartalmazó tanúsítvány.
 • A képző intézmény minősíti a végzett tanuló gyakorlati felkészültségét.
 • A képzés befejeztével a minősítést a bizonyítvány jegyzet rovatába vezetjük be.
Vissza az oldal tetejére