TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0017
Széchenyi terv logója

"Intézményi együttműködés, pedagógiai módszertani megújulás - pedagógiai szemléletváltás a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében."

Konzorciumi tagok
 • Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Szolnok Városi Óvodák
 • Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola
Közös cél
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésének megvalósítása, hogy ezzel is elősegítsük képességeik kibontakoztatását, egyéni átvezetési terv alapján a különböző intézménytípusokba, illetve a munka világába történő átmenetét megkönnyíteni.
 • A pedagógusok szakmai együttműködésével, továbbképzésével, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok bevezetésével, jó gyakorlatok adaptálásával, a tanulók, szülők aktív bevonásával elindítani egy szemléletváltást.
A pályázaton elnyert támogatás

A projekt teljes költségvetése: 30.000.000 Ft
Intézményünk rendelkezésére álló forrás: 6.000.000 Ft
Szakmai megvalósítás költsége: 5.504.850 Ft

Célcsoport
 • Tanulók
 • Gyógypedagógusok
 • Többségi pedagógusok
 • Szülők
 • Civil szervezetek
Tevékenységek
 • Képzések
 • Pedagógiai dokumentumok módosítása
 • Az inkluzív nevelést, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok
 • Intézmények közötti szakmai együttműködések formáinak kidolgozása
 • Jó gyakorlat átvétele, adaptációja az inklúzió témakörében
 • Egyéni átvezetési programokban részt vevő illetve részt vett tanulók után követéséhez tervek kidolgozása a speciális iskolából az általános iskolába való átmenet megkönnyítésére
 • Bemutató órák szervezése a konzorciumi partnerek számára
 • Tanterv kidolgozása a tanulásban akadályozott tagozat magántanulói részére
 • Érzékenyítő tréning szervezése
 • Együtt az óvodától a középiskoláig” – játékos délután szervezése
 • Tanterv kidolgozása a tanulásban akadályozott tagozat magántanulói részére
 • Együtt az óvodától a középiskoláig” – játékos délután lebonyolítása
Megvalósítás

A projekt kezdete: 2013. január 01.

A projekt befejezése: 2014. június 30.

Vissza az oldal tetejére