Tanulásban akadályozott tagozat

Intézményünk tanulásban akadályozott tagozatára 1-8. évfolyamon fogadunk tanulókat a szakértői bizottságok véleményei alapján. Tantárgyrendszerünk hasonló a többségi általános iskolákhoz, mindössze az óraszámok terén vannak eltérések. A kompetencia alapú oktatás határozza meg szemléletmódunkat és módszertani kultúránkat. Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk tanítványainknál az önálló ismeretszerzés képességét. A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg. A gyermekeink képességeihez igazodva iskolánkban egy idegen nyelvet (angol) oktatunk, melyet a 7. évfolyamon vezetünk be.

Az alapfokú nevelés oktatás szakaszai
 • alsó tagozat 1-4. osztály
 • felső tagozat 5-8. osztály

Fejlesztő programok alkalmazásával lehetővé tesszük minden tanulónak az egyéni tanulási utak érvényesítését.

Az alsó tagozatban kiemelten a részképességek fejlesztése történik többféle módszerrel, terápiával
 • komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • Sindelar terápia
 • Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés terápia
 • Meixner-féle dyslexia, dysgraphia terápia
 • Dékány-féle dyscalkulia terápia
A felső tagozatban a tantárgyak tanulásához szükséges képességek, készségek fejlesztése, illetve felzárkóztatás történik
 • komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • Meixner-féle dyslexia, dysgraphia terápia
 • Dékány-féle dyscalkulia terápia
Vissza az oldal tetejére