Intézményünkben alkalmazott terápiák

Alapozó terápia
A terápia alkalmazása

Az alapozó terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer beindítjuk az idegrendszer érési folyamatát.

A terápiás mozgásfejlesztés menete: az "elemi mozgásmintákat" (nagymozgásokat), a "rugalmassággal" és az "egyensúllyal" együtt fejlesztjük. Ha ez a hármas egység megalapozta a legalapvetőbb mozgáskészséget, továbblépünk a "mozgáskoordináció megalapozása" felé, majd a "mozgáskoordináció tökéletesítése, a kéz és a láb mozgásainak szétválasztása" felé. Ezt, a "finommotorika" mindkét kézre való fejlesztésével zárjuk. Innen lépünk tovább a "dominancia" megválasztása és erősítése felé. A terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el a gyerekeket. Ehhez társulnak az agykéreg más részeit fejlesztő feladatsorok.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásfejlesztést kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, testséma, emlékezet, hallás- és beszédészlelés, ritmus-fejlesztésekkel, stb.)


A terápia eredetileg az anyanyelvi készséghiány kezelésére irányult. De a terápia továbbfejlesztése, kibővítése végül is egy több területen használható, idegrendszeri érést megalapozó terápia lett.
Az Alapozó terápia hatásos 5-16 éves kor között
 • Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (dysphasiák)
 • Dyslexiánál, alaki diszgráfiánál, olvasás és/ vagy írásgyengeségnél
 • Azoknál az organikus eredetű túlmozgásos (hypermotil)-figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett
 • Tanulásban akadályozott gyermekeknél
 • Fejlődésben elmaradt, iskolaéretlen óvodások
 • Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból

A terápiás mozgásfejlesztés szükséges mennyisége heti 3x2 óra = 6 óra, 1,5-2 éven keresztül, a gyermek problémájától függően. Amennyiben kevesebb órában történik, már nem terápia, hanem fejlesztés és bizonyos elemi mozgásmintákat nem lehet végeztetni.

Az alapozó terápia fejlődéstani szemléletéből következik, hogy "terápiás regresszió"-val dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi a meglévő tünet hátterében megrekedt fejlődést feltételez és megpróbálja a megrekedt fejlődést az eredeti élettani úton továbbsegíteni. Ezt visszakanyarodással = terápiás regresszióval idézi elő, visszaviszi a gyereket az alá a szint alá, ahol elakadt. A gyermek kisbabakori érzelmi állapotba kerül, melyre a szülőt előre fel kell készíteni, hogy ezt jól tudja kezelni, ne féljen tőle. Nincs e nélkül gyógyulás!

Alapozó terápia a mi iskolánkban
Iskolánkban 4 alapozó terápiás terapeuta van.


Elsőként 2004-ben 2 pedagógus végezte el az alapozó terápiás tanfolyamot:

 • Nagyfejeő Mihályné Gyöngy Judit
 • Szabó Ildikó


Majd pályázati forrásból 2019-ben még ketten sajátították el a terápiát:

 • Böjti Tamásné
 • Urbán Adrienn


A 2004./2005. tanév óta folyamatosan végzünk alapozó terápiás fejlesztést: kiscsoportos formában az alsó tagozatos, tanulásban akadályozott tanulókkal, heti 2x45 vagy heti 3x45 percben.

Mivel az időkeret, a terápiás mozgásmennyiséget nem teszi lehetővé, bizonyos elemi mozgásmintákat (babamozgásokat) nem végzünk. Az elemi mozgásminták közül a járógyakorlatokat végezzük el nagy számban. A járógyakorlatokat mindenféle irányban (előre, hátra, oldalra, cikk-cakkban) és tempóban (normál, gyors, lassú) begyakoroltatjuk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a jó mozgások is szétesnek, ha megváltozik az irány vagy a tempó. Így tudunk jól bejáratódott kapcsolatokat kiépíteni az idegsejtek között. Emellett rugalmassági, egyensúlyi és mozgáskoordinációs gyakorlatokat végzünk. Amikor már nagyon jól megy egy gyakorlat kivitelezése, változtatásokat teszünk bele, ezzel megtörjük a sztereotípiát és jelentős fejlődést idézünk elő a homloklebenyben. A gyakorlatok közben fejlesztjük a figyelmet, memóriát, szerialitást, ritmust, gondolkodást.  Hat hónap után már néhány gyermeknél jelentkeznek a regressziós tünetek. A tapasztalataink azt mutatják, hogy már ennyi óra hatására is beindul a mozgás- és vele párhuzamosan a beszédfejlődés, amely tanuláshoz szükséges képességeket is fejleszti, tanulóink tanulási eredményeik javulnak.

Az alapozó terápiához kapcsolódó kiegészítő képzést: a homloklebeny tréning terapeuta képzést 2018-ban Nagyfejeő Mihályné Gyöngy Judit végezte el, melynek ismereteit nemcsak az alapozó terápiás órákon, hanem a fejlesztéseken is alkalmazza.

Logopédia

A 2020/2021-es tanév első félévében intézményünkben Álmos Veronika, Pető Ágnes, Urbán Adrienn logopédus látja el a beszédhibás tanulók fejlesztését.

A tanévben Álmos Veronika az Autista Centrumban végezte logopédiai munkáját, ahol 6 gyermeket látott el. Közülük artikulációs terápiában 2 gyermek, dadogó terápiában 1 gyermek részesült, a többieknél a kommunikációfejlesztés, kommunikáció szerepének erősítése volt a cél.

A székhelyintézményben további 2 logopédus dolgozik 10 - 10 órában.


Ellátott tanulók létszáma: 37 fő, ebből értelmileg akadályozott tagozaton: 6 fő, tanulásban akadályozott tagozaton: 31 fő.

Kórképek
 • artikuláció jellegzetes zavara: 5
 • diszlália: 12
 • dadogás: 2
 • megkésett beszédfejődés: 10
 • akadályozott beszédfejlődés: 7
 • orrhangzós: 1
Mozgásfejlesztés

A gyermekek, tanulók mozgásfejlesztését széleskörűen képzett szakembereink végzik. Szomatopedagógusok, konduktorok, gyógytestnevelő biztosítja a gyerekek zavartalan ellátását. 2 kolléga alapvégzettségük mellett jártas DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) terápiában, illetve a Pfaffenrot- féle szinergetikus reflexterápiában is. Folyamatos az önképzésük annak érdekében, hogy mindenki számára meg lehessen találni a legmegfelelőbb mozgásfejlesztést. Jelenleg több kolléga is részt vesz TSMT I. terapeuta képzésben.

 

Intézményünkben az egyéni fejlesztések mellett a csoportos mozgásnevelés mindennapos, és annak érdekében, hogy a foglalkozások valóban az egyéni mozgásállapotokhoz legyenek szabva egy-egy csoport, osztály foglalkozását, óráját mozgásfejlesztő szakembereink végzik, vagy igény szerint aktívan együttműködnek az osztályfőnökökkel a feladatok összeállításában.

 

Célunk az egyénre szabott mozgásfejlesztés megvalósítása, a mozgás megszerettetése, mozgásigény kialakítása.

Feladataink közé tartozik fejlesztett gyermekek mozgásállapotának folyamatos nyomon követése, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek végzése

Konduktív pedagógia

A konduktorképzés, a konduktív pedagógia elméletének és gyakorlatának kidolgozása (a konduktív pedagógiai rendszer megalkotása) professzor Pető András (1893-1967) nevéhez fűződik.

A konduktorok központi idegrendszeri sérült gyermekekkel és felnőttekkel foglalkoznak. A nevelés alapja az, hogy a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik bizonyos tartalékokkal, lehetőségekkel az új kapcsolatok kiépítésére.

A kondukció - rávezetés a tanulás aktív formáját hangsúlyozza. Jelentős, hogy nevelésről van szó, ahol nem valamely eredetű sérültség megváltoztatása a cél, hanem a változásra képes egyén segítése. Ez pedig úgy lehetséges, hogy a gyermekeket egészében, holisztikus szemlélettel közelítjük meg.

Egyénre szabott, megfelelő rövid- és hosszú távú célokat határozunk meg, melyek alapot nyújtanak a komplex tevékenységek tervezéséhez, és ezek rendszeres gyakorlása során kialakul egy belső szervezésmód, amely végső soron aktív cselekvésben nyilvánul meg. Célunk a minél aktívabb életvitel kialakítása. A konduktor épít az érzelmi, akarati funkciókra, motivál.

A Pető módszer ma már szellemi hungarikumként jegyzett.

A fentebb említett terápiákról hasznos, hiteles információk az alábbi oldalakon találhatóak
Állatasszisztált terápia

Az állatterápiát, amely magában foglalja az állatasszisztált aktivitást és az állatasszisztált terápiát intézményünkben 2008/2009. tanévtől alkalmazzuk, mint kiegészítő terápiát gyermekeink komplex gyógypedagógiai fejlesztésének részeként.

Az állatasszisztált aktivitás során az állat meghúzódik a háttérben, csak a jelenléte számottevő. Az állatasszisztált terápia pedig egy célorientált beavatkozás, amelyet az erre kiképzett állat végez.

"Vauda" - kutyaterápiás program
Gino kutya a kiképzőjével Flasch Péterné Zitával

A terápiás kutya segítségével olyan oldott, nyugodt légkör megteremtése biztosított, melyben komplex módon valósul meg tanulóink: mozgás- kommunikáció-, értelmi- és érzelmi fejlesztése.

A terápia lényege, hogy a terápiás kutya segítségével utat nyitunk a fogyatékos gyermekek zárt világa felé és ez által aktívabb tagjává tesszük őket a szűkebb és tágabb társas környezetükben.

A terápia legfőbb eszköze és egyben motivációs bázisa maga Gino kutya, aki aktív segítő társa a gyerekeknek. A 27/2009. (12. 03.) számú SZMM rendelet alapján "Magyar Terápiás és Segítő kutyás Szövetség Egyesületénél" vizsgázott terápiás kutyát alkalmazunk.

Kutyaterápiás – felvezető szakember: Flasch Péterné

A „Vauda”- kutyaterápia egyéni – és vagy kiscsoportos, csoportos keretek között valósul meg a tanév rendjéhez igazodva.
Kutyaterápia
Kutyaterápia
Kutyaterápia

„Kisfiam ebben az évben rendszeresen járt kutyaterápiára.  Mikulás napi bemutató foglalkozás alkalmával hihetetlen öröm ért, láttam, hogy kisfiam milyen boldog, milyen sokat mosolyog a kutyának, el se akartam hinni. Mindez azért tölt el nagy örömmel, mert kisfiam rendszerint egyedül szeret lenni, magányosan órákat tölt kártyák nézegetésével és rakosgatásával. Soha nem láttam így kisfiamat mosolyogni. Nekem/nekünk ezt hozta a Mikulás.”

2018 - részlet egy szülői beszámolóból
Snoezelen terápia

Snoezelen vagy multiszenzoros környezet (MSE) terápia

A Snoezelen-, vagy multiszenzoros környezet (multi-sensory environment - azaz MSE) terápia egy, az 1970-es években, Hollandiában, eredetileg értelmileg akadályozottak számára kifejlesztett, de ma már széles körben alkalmazott eljárás.

A terápia elsődleges célja a pszichés alapfunkciók (figyelem, érzékelés, észlelés ...) fejlesztése, aktivizálása. Relaxációs hatását is az érzékeken keresztül éri el. Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, mely egy biztonságos, stresszmentes környezet, melynek ezzel együtt erős stimuláló hatása is van. Elemeiben semmi kötelező felszerelési tárgy nincs, inkább jellemző a különböző terápiás eszközök szabad összeállítása, a felhasználók speciális igényeinek megfelelően.

Minden esetben ablakmentes vagy megfelelően árnyékolt szobáról van szó, melyben helyet kapnak a vizuális érzékelést serkentő fényingerek (lámpák, fényvisszaverők, világítóeszközök - pl. lávalámpák), különböző mobilok úszó vagy lebegő formában, kivetítővel nagy méretben a falra vetített képek. A hallást kellemes zene, a tapintást a legkülönfélébb anyagokból összeállított berendezés vagy tapintófal ingerli, az limbikus rendszert vízággyal, a szaglást különböző aromaterápiás eszközökkel stimulálható. A szoba egy gazdag ingeráradat, mely a teljes nyugalom állapotában elönti az embert.

 

A "snoezelen" szó a holland "snuffelen" (felkutat, feltár) és a "doezelen" (szendereg) szavakból ered. Az elnevezés a terápia kétféle célra való felhasználhatóságára utal:

 1. A terápia során fejleszthető a különböző érzékszervek működése, azok integrációja. Lehetővé teszi - a felkínált ingerek által - az új, pozitív tapasztalatok gyűjtését, az intenzív érzékelést, a kellemes ingerek felvételét, befogadását, használatát, ezzel motiválva a felfedezés örömét, serkentve az aktivitást, a világ felé való nyitottságot.
 2. A terápia során az érzékszervek gyengéd, élvezetekkel teli stimulációja valósul meg egy biztonságos, harmóniát sugárzó környezetben. A relaxációt segíti a nyugtató hatású zene, a színek, fények játékán alapuló látványelemek, a kellemes ellazulást lehetővé tevő vízágy és - a kiegészítésként használt - aromaterápia.

 

A Snoezelen szoba meleg, biztonságos, harmonikus, esztétikus nyugalmat árasztó környezet, ahol több érzékszerv stimulálása valósulhat meg különböző ingerek, a fény-, szín-, hanghatások, a zene, az illatok által. A saját test, taktilis és kinesztétikus ingerek megtapasztalását segíti a vízágy és a babzsákfotel.

A Snoezelen terápia nagy előnye, hogy tanulási helyzet nélkül, pozitív, kellemes élmények átélésével fejleszt, miközben örömet, nyugalmat ad, és - ami a  súlyosan, halmozottan sérülteknél, autista gyermekeknél, hallássérülteknél különösen fontos - nonverbális eszközökkel is megvalósulhat.

A vízágy átveszi a zene rezgéseit, ezáltal a hanghatások, a zene - hallássérült gyermekeink számára is - jobban élvezhetővé, átélhetővé válik, úgy, hogy közben a hangok kinesztétikus ingerekkel való összekapcsolódása hallási érzékelésüket, észlelésüket is fejleszti.

A Snoezelen-szobánk berendezési tárgyai
 • vízágy (benne hangfalak, így érezhető is a zene rezgése) és babzsák-fotelek
 • színes lámpák
 • buborékoszlop
 • fiberoptika
 • aromaterápiás párologtató
 • disco-gömb
 • illat- és normál gyertyák, sómécsesek
 • cd-lejátszó
 • hangfalak
A terápia a következő célcsoportokban alkalmazható
 • súlyosan, halmozottan sérült gyermekek és felnőttek
 • értelmileg akadályozottak
 • autizmus spektrumzavarral élők
 • viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek
 • hallássérültek
Alternatív és augmentatív kommunikáció

Iskolánkba sok olyan gyermek, fiatal tanul, akik nem, vagy csak igen korlátozottan képesek hangzó nyelven kommunikálni. A beszédük hiánya miatt hosszú ideig teljesen ki voltak zárva a fejlesztésből és a képzésből. Számukra kínál megoldást az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK).

Az augmentatív kommunikáció lényege, hogy hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális úton fejezi ki magát. Ehhez felhasználja mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv stb., és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs táblák, valamint az egyénre szabott hangadó gépek biztosítanak.

Az alternatív kommunikáció a hangzó nyelv és/vagy az írás helyettesítését szolgálja, ha valaki egyáltalán nem tud másképp kommunikálni.

AAK-módszerek lényege, hogy a meglévő, bármilyen csekély kommunikációs eszköztárat egészítjük ki egyénre szabott üzenethordozókkal, amelyeket a használó szintén egyénre szabott módon juttathat el a vele kommunikáló partnerekhez. A lényeg az, hogy az adott személy számára lehetővé tegye az üzenetközvetítést, a környezet számára pedig a közlések megértését és elfogadását.

Az AAK az a módszer, amellyel a kommunikációkárosodás intellektuális, pszichés és szociális következményei enyhíthetőkké válnak.

Alkalmazásakor nagy értékű technikai eszközök (speciális számítógépek, kommunikátorok, elektronikus fejlesztő eszközök, egyénileg adaptált gyógyászati segédeszközök) is szükségesek lehetnek.

Az augmentatív és alternatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit.

Neurofeedback terápia

A neurofeedback, más szóval EEG biofeedback, egy visszajelzés arról, hogy agyunk hogy működik. Agyunk tükre: az agyhullámok. Agyunk működése jól leírható agyhullámaink amplitúdójával és arányával.


A következő agyhullámaink vannak:
Delta hullámok: 1-3 Hz között. Az alvás idején a legnagyobbak
Theta hullámok: 3-8 Hz között. Ébredéskor és elalváskor jellemzőek
Alfa hullámok: 8-12 Hz között. Nyugodt, relaxált állapot
SMR hullámok: 12-15 Hz között. Éber enyhe figyelem
Béta hullámok: 15-18 Hz között. Feszült figyelem
Béta2 hullámok: 18-32 Hz között. Szorongás esetén gyakori, erős feszültség jele lehet

Ezen hullámok eloszlása és aránya egészséges személy esetén jellemző eloszlást mutat. Eltérés esetén ezen arányok megváltoztathatóak megfelelő neurofeedback készülék segítségével. A módszer nem invazív (nem történik tűszúrás), a kliens a hullámokat kizárólag az "akaraterejével" mozgatja.

A tréning során a kezelt személy a monitoron egy mozgó képet lát . A fejére elektródák kerülnek. Semmilyen áramot vagy mágnesességet nem vezetnek a fejbe, a készülék csupán tükörként jelzi az agyhullámokat, de a játék nyelvére lefordítva. A tréning során többféle feladat is adható.

A leggyakrabban a személy egy filmet néz (ez bármilyen DVD-n megnézhető film lehet). Amennyiben a kliens "jól állítja be" az agyhullámait, jó minőségben élvezheti a filmet. Amennyiben azonban nem "dolgozik eléggé", a film rossz minőségűvé, halkká, zavaros hangúvá változik, egyszóval élvezhetetlen lesz. Tehát minden erejével azon fog "erőlködni", hogy a kép ismét jó legyen.

Másik megoldás egy animáció figyelése. Amennyiben a kliens nem "dolgozik", az animáció megáll, sőt fordítva indul el, ami figyelmeztető jel arra, hogy most a tréning nem eredményes. Közben hangjelzés is hallható.

NILD terápia

Intézményünkben a 2015/2016 tanévtől indult a NILD tanulási terápia, miután pályázati forrásból 1 fő Nagyfejeő Mihályné Gyöngy Judit elvégezte a képzést. Felső tagozatban néhány 5. és 6. osztályos tanulót vontunk be fejlesztésbe.


A kevés óraszám ellenére megfigyelhető volt a tanulók fejlődése a tanulás több területén is. Ezért az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú, újabb pályázati forrásból további 3 fő vett részt NILD terápiás képzésen: Szabó Ildikó, Mártonné Guth Tímea, Katona Brigitta.


Jelenleg 4 fő NILD terapeutával rendelkezünk, akik főként a felső tagozatban és az utazó tanári fejlesztés során alkalmazzák a terápiát.


NILD tanulási terápia jellemzői.

Vissza az oldal tetejére